Mars Svratka - Sanace starého koryta Svratky

Datum: 04.07.2013

Zřizování panelové staveništní komunikace v prostoru starého koryta
Beranění štetovnic sanační jáma staré koryto-jih
Ohraničení sanační jámy jih štětovými stěnami se studnou pro čerpání
Ohraničení výkopů štětovými stěnami
Sanační odtěžba sanační jáma staré koryto-jih 1
Sanační odtěžba u zaústění starého koryta do řeky Svratky
Sanační odtěžba v části výkopu nezajištěném štětovými stěnami
Rozprostření zeminy ve starém korytě a místě rozebrané staveništní komunikace
Rekultivovaný prostor bývalého starého koryta
Kamenná rovnanina v místě bývalého koryta Svratky
Pohled na rekultivované území starého koryta z hráze Svratky