Kanalizace a ČOV Věžná

Datum: 01.07.2014 - 30.06.2015

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV 250 EO v obci Věžná.