ISPOP a ohlašování údajů do IRZ a dále údajů dle zákona o vodách, o ochraně ovzduší, o odpadech a o obalech

Datum: 26.01.2012

Ing. Pavel Machálek, Český hydrometeorologický ústav Praha
Ing. Pavla Jirůtková, CENIA Praha