Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Datum: 08.10.2008 - 09.10.2008

Památka UNESCO Zelená hora
Zahájení konference organizátorem
Úvodní slovo RNDr. Pavly Kačabové - ředitelky odboru ekologických škod
Pohled do sálu
 Přednáška RNDr. Františka Eichlera, Ph.D.
Ing. Rodová z VÚAnCH přednáší o sanaci lokalit v ČR metodou in situ
Nejlepším referátem konference byl zvolen příspěvek Ing. Uhlíka z ÚOCHB AV ČR, v.v.i., VŠCHT Praha
Účastníci konference
Přednáška Ing. Štěpánky Klímkové z TUL
2. místo o nejlepší prezentovaný příspěvek: Ing. Zuzana Honzajková z VŠCHT Praha
Přednáška Ing. Lenky Lacinové z TUL
3. místo o nejlepší prezentovaný příspěvek obsadila studentka TUL Bc. Lucie Křiklavová
Přestávka
Prezentace Ing. Petra Beneše, Ph.D. z VŠCHT
Občerstvení
Posezení u skleničky vína
Ing. Procházka z Odpadového fóra v rozhovoru s doc. Kubalem a Ing. Podholou z VŠCHT
Diskuze v kuloárech
Vítězný poster Ing. Martiny Novákové z VŠCHT Praha