Filtr vzduchu.

Datum: 10.06.2008

 Vzduchové filtry jsou určeny k záchytu jednak, tuhých znečišťujících látek ze vzduchu a dále k čištění vzduchu od plynných znečišťujících látek (kontaminantů), jejichž vypouštění do ovzduší je nežádoucí z hlediska hygienického a ekologického:

Vzduchový filtr

Filtry vzduchu do Švédska
Zásuvkový filtr vzduchu
Filtr vzduchu sudový 200 l
Filtr vzduchu 200 l, připojený ke koloně