ENVISHOP 2012 - Životní dráha kontaminované lokality

Datum: 21.06.2012

přednáškový sál Podnikatelského inkubátoru v Kunovicích
coffee break
před zahájením semináře
zahájení semináře ing. Miroslavem Minaříkem, EPS, s.r.o.
účastníci semináře
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o.
Mgr. Petr Kozubek, ENACON s.r.o.
Ing. Jiří Tylčer, CSc., AQD-envitest, s.r.o.
Mgr. Petr Kozubek a Ing. Jiří Tylčer, CSc.
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Jiří Kamas, EPS, s.r.o.