Doprava pro města a obce - schvalování technické způsobilosti vozidel

Datum: 15.04.2010

Semináře Schvalování technické způsobilosti vozidel se zúčastnilo 36 posluchačů.
Na semináři přednášel Ing. Jiří Počta