Doprava pro města a obce

Datum: 13.11.2008 - 14.11.2008

Sál hotelu Slunce připraven k zahájení semináře
Mgr. Eduard Masařík vítá všechny účastníky semináře
Přednáška Mgr. Masaříka o vedení registru vozidel
Přednáška Mgr. Masaříka o vedení registru vozidel
Přestávka
Občerstvení
Přestávka
Účastníci semináře
Účastníci semináře
Pohled do sálu
Přednáška Ing. Jiřího Počty
Odborné dotazy na Ing. Počtu po skončení semináře