Čištění vodotečí pro státní podnik Povodí Labe (Slatinka)

Datum: 01.09.2016 - 30.11.2016

V závěru roku 2016 realizovala společnost Vodní zdroje Ekomonitor několik zakázek čištění vodotečí pro státní podnik Povodí Labe Hradec Králové. Díky dobré spolupráci mezi Povodím Labe a Ekomonitorem proběhly práce v rekordně krátkém čase (říjen - listopad).

Na největší stavbě Slatinka bylo vyčištěno 11 km vodotečí v celkovém objemu 6 mil. Kč. Práce byly odvedeny v dobré kvalitě k plné spokojenosti investora.

Slatinka zájmové území
soutok potoků před čištěním
soutok potoků před čištěním
meandr zarostlý
meandr příjezd techniky
meandr vyčištěný
zpevněné koryto před čištěním
zpevněné koryto po vyčištění
dlažba stav před opravou
strouha před čištěním
strouha čištění
strouha vyčištěná
potok před čištěním
potok rozpracovaný úsek