Biofiltr

Datum: 01.01.2008

Bioflitr - celkový pohled
Biofiltr namontovaný v ČOV