Alternativní metody odhadu toxicity - IN SILICO

Datum: 30.09.2008 - 02.10.2008

Zahájení kurzu doc. RNDr. Miloněm Tichým, DrSc. ze SZÚ
Diskuze doc. RNDr. Miloně Tichého, DrSc. s RNDr. Rostislavem Čihákem, CSc.
Přednáška Modely QSAR a jejich validace podle OECD a JRC ECVAM
Přednáška Přehled o fysiologických kinetických simulačních modelech
Přednáška QSAR Tool Box
RNDr. Marian Rucki, Ph.D. ze SZÚ