Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe

Datum: 05.12.2013

Bc. Kurt Dědič
Ing. Jakub Achrer
Mgr. Eva Hejralová
Mgr. Jan Šatra