Vodárenská biologie 2010

Vodárenská biologie 2010
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000269
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry
Datum vydání: 09.02.2010
ISBN: 978-80-86832-48-7
Počet stran: 248
Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.

Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
OBSAH SBORNÍKU:
 
Jana Říhová Ambrožová
Revize normy pro vodojemy ČSN 73 6650
Lenka Fremrová
Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě
Petr Pumann
Koluduji, tedy jsem (účastníkem MPZ)
Petr Pumann
Profil vod ke koupání – nový přístup k větší bezpečnosti koupacích vod nebo jen nová povinnost?
František Kožíšek
Případová studie analýzy rizik zdroje a úpravny vody při zpracování plánu pro zajištění kvality pitné vody
Alena Sládečková
Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody
Eva Podholová
Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou
Libuše Benešová
Stanovení forem hliníku při vodárenské úpravě
Pavel Michal
Sledování ukazatele BDOC na úpravně vody ve Víru a v přilehlé zásobované oblasti
Jana Hubáčková
Nové technologie v užívání dezinfekčních prostředků v ČR
Dong Nguyen Thanh
Adsorption study of arsenate on manganese dioxide nanosorbents in aqueous solution [Možnosti odstranění As (V) z vod použitím nanočástic MnO2]
Jana Hubáčková
Problémy obcí samostatně provozujících vodovody
Lucie Javůrková
Aplikace geotextilie na pomalém pískovém filtru
Iva Čiháková
Vodojem – objekt představující riziko pro kvalitu vody i možnosti zásobování spotřebiště pitnou vodou
František Kožíšek
Vyšetření lidského séra jako nástroj ke sledování expozice kryptosporidií ve vztahu k pitné vodě
Mária Horecká
Sledovanie legionel a améb v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku
Eva Musilová
Antibakteriální účinky fotokatalyticky aktivních nanovrstev TiO2
Ľubica Kollerová
Porovnání systémů aktivního chloru
Rodan Geriš
Dvě letní tváře nádrže Mostiště
Josef Hejzlar
Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?
Jindřich Duras
Předzdrž vodárenské nádrže snadno a rychle
Jindřich Duras
VN Karhov – co na nás chystají acidifikované nádrže?
Marek Liška
VN Švihov – vývoj kvality vody v povodí
Jindřich Duras
VN Švihov – vývoj kvality vody v nádrži
Vlastimil Zahrádka
Problematika živin a sinic v nádrži Skalka – výsledky mezinárodního projektu
Jaroslav Hrbáček
Možnosti parametrizace biomasy zooplanktonu jak pro možné vlivy klimatu, tak pro testovatelnost hypotéz o interakcích v biocenose planktonu
Zlatica Novotná
On-line kvantifikace sinic v surové vodě
Agáta Fargašová
Využitie rias na zhodnotenie toxicity vôd a sedimentov z lokalít kontaminovaných kovmi
Michal Cypris
Stanovení biologické rozložitelnosti vybraných kvartérních pyridinových solí
Josef K. Fuksa
Znečištění povrchových vod farmaky a možnost jejich nálezu ve zdrojích pitné vody
Dana Baudišová
Vliv odtoku z ČOV Stará a Nová Paka a z ČOV Lomnice nad Popelou na mikrobiální společenstva jejich recipientů (Oleška, Popelka)
Dáša Štarmanová
Osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech pod ČOV
Ladislava Matějů
Stanovení klostridií v čistírenských kalech – porovnání metod
Marcel Gómez
Sledování provozu a návrhy optimalizace největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice   
Lenka Vacková
Rychlost odstraňování sloučenin dusíku při použití enkapsulované biomasy
Tereza Pouzdrová
Význam rychlosti plnění počítací komůrky pro výsledek stanovení bioseston
Eva Podholová
Alternativní kvantitativní a semikvantitativní metody v mikrobiologii vody 
Ladislava Matějů
Stanovení indikátorových mikroorganismů v čistírenských kalech – porovnání metod
Luděk Rederer
Monitoring na nádržích Povodí Labe
Milena Bošáková
Percentuálny podiel bakteriálnych nárastov vo fytobentose ako doplnok hodnotenia ekologického stavu povrchových vôd
Petra Oppeltová
Bilanční hodnocení vybraných ukazatelů jakosti vody ve vodárenské nádrži Kružberk
Peter Bobáľ
Modelování transportu sedimentů a vybraných nutrientů v povodí pomocí dynamického erozního modelu ArcSWAT 2005 na příkladu povodí Ostravice
Rozália Horváth
Hygienický význam biologickej kontroly kvality vody vhodnej na kúpanie