Vodárenská biologie 2007

Vodárenská biologie 2007
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000040
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry

Tištěný dokument Datum vydání: 30.01.2007

ISBN: 978-80-86832-23-4

Počet stran: 232

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.
Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Obsah sborníku:

LENKA FREMROVÁ
Biologické metody v technických normách
LENKA FREMROVÁ
Normy pro chemikálie používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě
a bazénových vod
PETR PUMANN, TEREZA POUZAROVÁ
Kvantitativní stanovení abiosestonu
PETR DOLEJŠ, KATEŘINA VOZOBULOVÁ
Výsledky ročního provozu hygienického zabezpečení vodovodu z podzemního zdroje
UV zářením bez doplňkové desinfekce chlórem
ALEXANDER GRÜNWALD, NINA STRNADOVÁ, RADEK VESELÝ
Vliv organických látek na biologickou stabilitu vody
JANA HUBÁČKOVÁ, JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, IVA ČIHÁKOVÁ
Předběžné výsledky z řešeného projektu - Výzkum degradace jakosti pitné vody
při její akumulaci
JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ
Rychlé screeningové metody hodnocení kvality vody a povrchů ve vodárenských
provozech
HANA MACHAROVÁ, VLADIMÍR SÝKORA, JAN MANDA, HANA KUJALOVÁ
Hodnocení biologické rozložitelnosti CO2 headspace metodou
MARTIN SRB, ĽUBICA KOLLEROVÁ, ŠTĚPÁNKA SMRČKOVÁ, JINDŘICH KOTAS
Spektrofotometrická koncovka pro stanovení CHSKMn ve zkumavkách
LENKA MAREČKOVÁ, JAN BINDZAR, VIKTOR NOVOTNÝ
Faktory ovlivňující účinnost Fentonova procesu
IVETA DRASTICHOVÁ MÁRIA HORECKÁ, VIERA NAGYOVÁ, ZUZANA SIROTNÁ
Kontrola kvality minerálnych, pramenitých a balených pitných vôd
v obchodnej sieti Slovenskej republiky
PETRA NOVÁKOVÁ, JAN SKRYJA
Problematika podzemního zdroje pitné vody Kněžpole
BLANKA STAŇKOVÁ, ZDENĚK BENÍČEK, RODAN GERIŠ
Provoz aerátoru hypolimnia na vodárenské nádrži Nová Říše
JAN POTUŽÁK, LIBOR PECHAR
Rybniční soustavy v ČR - současný stav a budoucnost s ohledem na rámcovou
směrnici o vodách
JINDŘICH DURAS, JAN SKRYJA
Ostrožská Nová Ves faktory řídící jakost vody
JINDŘICH DURAS, ZDEŇKA CHOCHOLOUŠKOVÁ, TOMÁŠ Č. KUČERA
Průzkum vodních makrofyt vodárenských nádrží
EVA HOHAUSOVÁ, JAN KUBEČKA, JARKA FROUZOVÁ, ŠTĚPÁN HUSÁK, HELGE BALK
Experimentální hodnocení biomasy vybraných druhů vodních makrofyt horizontální echolokací
RODAN GERIŠ, DANIELA VRABCOVÁ, DAGMAR JAHODOVÁ
Význam krásivek pro vodárenství
IVAN TUŠA
Pošvatky rodu Protonemura jako indikátory vody v tocích
DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ
Obsah těžkých kovů v organismech potravního řetězce Rokytky a Botiče
KATARÍNA SZÁRAZOVÁ, AGÁTA FARGAŠOVÁ
Toxicita oplachových vôd z výroby antikórových príborov
JANA PASTIEROVÁ, IVETA ONDREJKOVIČOVÁ , AGÁTA FARGAŠOVÁ
Ekotoxikologické účinky zlúčenin Se(IV) a Se(VI) na sladkovodné riasy
PAVLA LOUČKOVÁ, JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, EVA BEZDĚKOVÁ,
JANA NEKOVÁŘOVÁ, MARIE KARÁSKOVÁ, JAN RAKUŠAN, JIŘÍ ČERNÝ,
RADKA KOŘÍNKOVÁ
Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas
EVA BEZDĚKOVÁ, FRANTIŠEK NĚMEC
Sledování účinnosti nanopovrchů z TiO2
PETR VÁGNER
ALGIPROBE kontra sinice
JAROSLAV HRBÁČEK, JAN FOTT, LINDA NEDBALOVÁ, EVŽEN STUCHLÍK
Zkušenosti s fluorometrickým stanovováním chlorofylu
JAKUB GREGOR, ELIŠKA MARŠÁLKOVÁ, BLAHOSLAV MARŠÁLEK, MARTIN TRTÍLEK
Představení dvou systémů pro detekci cyanobakterií a jejich toxinů v surové vodě
JIŘÍ KOHOUTEK, ONDŘEJ ADAMOVSKÝ, PAVEL BABICA, BLAHOSLAV MARŠÁLEK,
ELIŠKA MARŠÁLKOVÁ, TOMÁŠ OCELKA, DANIEL JANČULA
Využití pasivních vzorkovačů pro detekci cyanotoxinů v povrchových vodách
ELIŠKA MARŠÁLKOVÁ, BLAHOSLAV MARŠÁLEK
Odstraňování cyanotoxinů ve vodárenských procesech
DANIEL JANČULA, BLAHOSLAV MARŠÁLEK
Srovnání účinnosti osmi, biologicky rozložitelných algicidních přípravků
DANA VEJMELKOVÁ, MARTIN SRB, MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ, JIŘÍ WANNER
Problematika extrakce extracelulárních polymerů
JANA WERNEROVÁ, IVETA RŮŽIČKOVÁ, JANA ĎURIŠOVÁ
Způsoby desintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu
MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ, JAN BINDZAR, IVETA RŮŽIČKOVÁ, MARTIN PEČENKA
Membránová separace aktivovaného kalu
ANDREA BENÁKOVÁ, DANA BAUDIŠOVÁ
Problematika stanovení hygienicky významných mikroorganismů v neodvodněných
a odvodněných kalech
OLDŘICH VODIČKA
Využití sledování mikroskopického obrazu a respiračních testů v praxi
ANNA HAŠKOVÁ, JINDŘICH DURAS
Ekologický potenciál a monitoring vodních nádrží
KLÁRA MUNZAROVÁ, LIBUŠE BENEŠOVÁ, JIŘÍ KOHOUTEK, PAVEL BABICA
Výskyt sinic ve fytoplanktonním společenstvu vodárenské nádrže Vrchlice
v letech 2004-2006 a screening účinnosti vodárenského procesu v odstraňování
cyanotoxinů
KATARÍNA SZÁRAZOVÁ, AGÁTA FARGAŠOVÁ, LÍVIA TÓTHOVÁ
Dezinfekčné prostriedky z domácností a ich toxicita vo vodnom prostredí
JANA PASTIEROVÁ, ANDREJ ĎURŽA, AGÁTA FARGAŠOVÁ
Toxikologické hodnotenie vzoriek z povodia rieky Ondava a potoka Kyjov
HELENA GRÜNWALDOVÁ, PETR PUMANN, ALEŠ ZBOŘIL, JAN RUNŠTUK
Koupací vody v ČR podle směrnice 76/160/EHS
KATEŘINA KOLÁŘOVÁ, JAN POTUŽÁK
Vývoj kvality vody v hraničním úseku řek Malše a Lužnice od roku 2001 2005
NINA STRNADOVÁ, EVA POLÁKOVÁ
Kovy ve vodách a možnosti jejich odstranění
KARIN JEŠKOVÁ
Sezóna 2005/2006 na vodárenské nádrži Švihov