Vodní a stavební zákon v praxi

Vážené kolegyně a kolegové,
Připravovaný seminář a webinář by neměl být strohou citací textu zákona. Rád bych s Vámi rozebral aplikaci jednotlivých zákonných ustanovení v konkrétních správních řízeních prvoinstančního správního orgánu a přiblížil účel těchto ustanovení, a to včetně těch, která nabyla účinnosti v loňském roce. Pokud pochopíme důvody, budeme mnohem snadněji řešit úskalí každodenní praxe. Těším se na setkání a Vaše názory.

Datum od:
09.06.2022 09:00
Datum do:
09.06.2022 15:00
Místo konání:
Hotel Globus, Praha
Druh:
seminář

Všechna místa na prezenční formu jsou již obsazena. Je tedy pouze možnost se zúčastnit on-line. Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Pavel Koreček, vedoucí oddělení vodního hospodářství, MěÚ Chrudim

 

V rámci semináře a webináře zazní mimo jiné:

 • úvod do problematiky
 • definice základních pojmů
 • změny ve vodním zákoně
 • závazná stanoviska, souhlas
 • nakládání s vodami
 • odpadní vody
 • společné územní a stavební řízení
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • ohlášení
 • stavební řízení
 • změny stavby před jejím dokončením
 • nařízení odstranění stavby
 • kolaudace staveb

Časový harmonogram:

 

08:30 – 09:00    registrace účastníků
09:00 – 10:30    odborný program
10:30 – 11:00    přestávka na kávu
11:00 – 12:30    odborný program
12:30 – 13:10    oběd
13:10 – 15:00    odborný program
15:05    ukončení semináře a webináře

Změna programu vyhrazena

Upozornění pro pracovníky samosprávných celků: program webináře Vodní a stavební zákon v praxi je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Účastníkům semináře a webináře bude vystaveno zasláno osvědčení o absolvování.

Pokyny k semináři: Počet účastníků pro prezenční účast je omezen a bude se řídit v té době aktuálním usnesením vlády.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory