Nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

Seminář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika. Tedy především pro pracovníky zdravotnických zařízení a ty, kteří poskytují veterinární péči, pověřené osoby, kontrolní orgány (ČIŽP, hygienickou službu), krajské úřady, ORP, zařízení sociálních služeb, pracovníky firem, které nakládají a přepravují odpady ze zdravotní a veterinární péče.

Datum od:
22.02.2022 09:00
Datum do:
22.02.2022 15:00
Místo konání:
Hotel Zlatá Hvězda, Smetanovo náměstí 84, 570 01 Litomyšl-Město
Druh:
seminář

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Cílem semináře a webináře je seznámit účastníky se správnou praxí nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče s ohledem na legislativní změny dané zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Školení přinese informace o stavu nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče v ČR a seznámí účastníky s doporučenými postupy pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče, které vychází z platných předpisů z oblasti odpadového hospodářství, zdravotnictví a zákoníku práce, mezinárodních zkušeností a doporučení WHO. Účastníci budou také seznámeni s novými technologiemi dekontaminace odpadů, které minimalizují zdravotní a ekologická rizika a odpovídají principům oběhového hospodářství.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE AKREDITOVÁN U MINISTERSTVA VNITRA
dle zákona 312/2002 Sb, o úřednících územních samosprávných celků.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

08:30 – 09:00

Registrace

09:00 – 10:40

MUDr. Magdalena Zimová, CSc. (Státní zdravotní ústav)

 

Doporučené metody nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

10:40 – 11:00

Přestávka

11:00 – 11:45

Ing. Ladislava Matějů (Státní zdravotní ústav)

 

Přístupy k hodnocení dekontaminačních technologií pro odpad ze zdravotní a veterinární péče

11:45 – 12:30

Ing. Jana Vítková (Česká inspekce životního prostředí)

 

Problematika nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče
z pohledu ČIŽP

12:30 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:00

zástupce KHS (Krajská hygienická stanice)

 

Problematika nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče
z pohledu KHS

14:00 – 14:40

Diskuse

14:45

Ukončení semináře a webináře

 

změna programu vyhrazena

 
   

 

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše