NOVÝ ISPOP A CRŽP – APLIKACE PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ OD ROKU 2022- WEBINÁŘ

zveme Vás na webinář

Datum od:
25.01.2022 09:00
Datum do:
25.01.2022 14:30
Místo konání:
Webinář
Druh:
seminář

 

Anotace a program Webináře

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) v současné době finalizuje projekt „Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“, jehož náplní je vybudování
a zprovoznění nového řešení, které od r. 2022 nahradí stávající Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který je v provozu od roku 2010.

Nejvýznamnější změnou proti dosavadnímu systému je oddělení agendy správy subjektů, uživatelů a provozoven od vlastního podávání hlášení. Vzniká tak nový Centrální registr životního prostředí (CRŽP) a vedle něj bude samostatně provozována nová aplikace na podávání hlášení (ISPOP), která nabídne k využití webové formuláře namísto dosavadních ve formátu PDF.

Seminář si klade za cíl seznámit s nejdůležitějšími změnami, které se bezprostředně dotknou všech ohlašovatelů agendy ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., tj. souhrnné provozní evidence a poplatků za znečišťování podle § 15 zákona. Prostor bude věnován praktickým ukázkám práce s novým systémem CRŽP i vyplňování hlášení a jejich kontrole a podání.

 

Jednotlivé body programu:

-         Shrnutí změn způsobu ohlašování agendy ovzduší od roku 2022

-         Správa uživatelů v novém systému CRŽP

-         Registrace a správa provozoven v systému CRŽP

-         Ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatků prostřednictvím ISPOP od r. 2022

-         Nové kontrolní funkce formuláře F_OVZ_SPE

-         Přístup do nových systémů, podání a správa hlášení

 

Harmonogram8,15 – 9,00


registrace


9,00 – 10,20


odborný program


10,20 – 10,40


přestávka


10,40 – 12,00


odborný program


12,00 – 12,40


oběd


12,40 – 14,00


odborný program


14,15


ukončení semináře

 

Přiložené soubory