ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

zveme Vás na seminář a webinář

Datum od:
13.01.2022 09:00
Datum do:
13.01.2022 15:30
Místo konání:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Druh:
seminář

PROGRAM SEMINÁŘE

08:00 – 09:00 Registrace

09:00 – 11:00 Ing. Hana Malčeková
ChemEko podniková ekologie spol. s r. o.
Ohlašovací povinnosti za rok 2021 podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

  • průběžná evidence odpadů
  • hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021
  • hlášení IRZ
  • ostatní ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech o příklady z praxe

11:00 – 11:20 Přestávka

11:20 – 13:00 Ing. Pavel Machálek
Český hydrometeorologický ústav, Oddělení emisí a zdrojů
Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle zákona o ochraně ovzduší

  • novinky pro ohlašování za rok 2021
  • náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE
  • výpočet poplatku a podání poplatkového přiznání
  • nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE

13:00 – 13:40 Oběd
13:40 – 15:15 Ing. Pavel Koreček
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství
Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

  • vedení a ohlašování evidencí podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • ISPOP z pohledu vodoprávního úřadu

15:15 – 15:30  Diskuse

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo: