Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Datum od:
09.12.2021 09:00
Datum do:
09.12.2021 15:30
Místo konání:
Hotel Hajčman, Strojírenská 372/11, 59101 Žďár nad Sázavou 1
Druh:
seminář

 

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1. Vzdělávací akce.

 

 

Přednáší

Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Oddělení Pedologie a ochrana půdy

Ing. Jan Petrů
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra biotechnických úprav krajiny

 

Seminář je určen pro

- zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
- vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnance
- jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícím ve venkovských oblastech

Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky.

Program semináře se předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání;
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.

Přiložené soubory