Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
09.09.2021 09:00
Datum do:
09.09.2021 15:30
Místo konání:
Pension LUKAS, Slovanská 78, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice
Druh:
seminář

 

 

 

 

 

 

Náhradní termín za 9. 4. 2021.

POZOR- Akce je přesunuta na 11. 1. 2022.

 

Přednáší

Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Oddělení Pedologie a ochrana půdy

Ing. Jan Petrů
Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra biotechnických úprav krajiny

 

Témata semináře

- význam půdy pro koloběh vody v krajině
- vlastnosti půdy, její degradace a dopady na koloběh vody v krajině
- organická hmota v půdě a pohyb vody
- meliorace půdy
- eroze a její dopady na vodu a její kvalitu
- možnosti omezení negativ způsobených erozí půdy
- půdoochranné technologie – ověřování v rámci výzkumných aktivit
- trvalé kultury a ochrana půdy před erozí

 

 

Program semináře

8:30 – 9:00

 registrace

 

12:20 – 13:00

 přestávka

9:00 – 10:30

 Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

 

13:00 – 15:15

 Ing. Jan Petrů

10:30 – 10:50

 přestávka

 

15:15

 ukončení semináře

10:50 – 12:20

 Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

 

 

 

 

 

Seminář je určen pro

- zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
- vlastníky zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnance
- jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícím ve venkovských oblastech

 

Upozornění pro úředníky a vedoucí úředníky.

Program semináře se předkládá k akreditaci u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. - průběžné vzdělávání;
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky. Účastníkům semináře bude e-mailem zasláno osvědčení.

 

Přiložené soubory