Sanační technologie XIII

Sanační technologie XIII
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000290
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry
Datum vydání: 25.05.2010
ISBN: 978-80-86832-51-7
Počet stran: 270
Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.
Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

OBSAH SBORNÍKU

Pavla Kačabová         
Staré ekologické zátěže v České republice - vývoj od VI/2009                  
Jan Gruntorád
Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst – východiska - postup a řešení      
Pavel Doubrava, Zdeněk Suchánek, Šárka Roušarová, Jaroslav Řeřicha   
Možnosti využití historické ortofotomapy pro vizuální interpretaci současné ortofotomapy v rámci metodické fáze přípravy terénních prací projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM)            
Alexandra Skopcová
Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.2 – zhodnocení dosavadních výzev
Jaromír Manhart        
Inventarizace kontaminovaných míst a starých ekologických zátěží s výskytem persistentních organických polutantů (POPs) v ČR  
Roman Pavlík            
Nový způsob evidence kontaminovaných míst                   
David Topinka          
Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst                   
Boris Urbánek, Pavel Benkovič, Zdeněk Železný   
Vliv nedokonalých průmyslových technologií na stav životního prostředí v Albánii        
Petr Honskus 
Staré ekologické zátěže a OPŽP pohledem zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Vietnam, Kambodža            
Vlasta Jánová, Mária Kováčiková    
Aktuálny stav riešenia problematiky environmentálnych záťaží v Slovenskej republike   
Želmíra Greifová, Mária Vojtková   
Štátný program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015)     
Helena Rybková        
Sanace ekologických zátěží v Jihočeském kraji                   
Ladislav Hešnaur, Václav Plojhar, Josef Vacek, František Schuster          
Sanace radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud v oblasti Mydlovar                   
Jan Kašpar     
Sanace skládky Lukavice v okrese Chrudim před dokončením                  
Lenka Honetschlägerová, Pavel Špaček       
Karlovy Vary – Tuhnice – pilotní pokus in situ dehalogenace CLU                      
Martin Kubal, Ondřej Taufer, Jiřina Bucharová, Zdeněk Veverka 
Ukládání vedlejších energetických produktů na povrchu terénu                
Pavel Dusílek 
Teoretické aspekty využití nano(zeolitů) a dalších inovativních materiálů přirozeného charakteru a jejich vzájemné kombinace     
Vít Matějů, Alena Polenková, Robin Kyclt 
Zkušenosti s využitím integrovaných technologií pro dočištění kontaminovaných lokalit
Petra Cwiková           
Předpisy ADR a RID - legislativa pro přepravu nebezpečných věcí                      
Pavel Rucký  
Přeprava kontaminovaných materiálů v souladu s předpisy ADR a RID               
Štěpánka Klímková, Jiří Hanuš, Miroslav Černík, Tomáš Pluhař, Jaroslav Nosek 
Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem             
Tomáš Pluhař, Petr Novák, Štěpánka Klímková, Miroslav Černík  
Využití odpadního plynu k růstu biomasy               
Ondřej Uhlík, Jiří Koubek, Lucie Musilová, Jiří Wald, Marcela Holečková, Čestmír Vlček, Jakub Rídl, Martina Macková, Tomáš Macek        
Využití isotopového značení DNA v kombinaci s metagenomikou pro bioremediační účel
Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár, Bronislava Lalinská, Peter Šottník      
Komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/21/ES                
Petra Lovecká, Tomáš Gichner, Ladislava Trbolová, Kateřina Demnerová, Martina Macková, Lucie Kochánková         
Použití kometového testu pro hodnocení poškození DNA v rostlinách Nicotiana tabacum pěstovaných v reálné kontaminované zemině         
Radomír Muzikář      
Přehled environmentálních a fyzikálních vlastností MTBE a možnosti jeho sanace          
Patrik Kabátník, Radim Kloza         
Vyhodnocení aplikace nanoFe do reaktivní brány 1b                     
Pavel Gaňa    
Metoda integrálních čerpacích testů (IPT)               
Tomáš Lederer          
Využití lignincelulózových odpadů pro vylehčení zemin při biodegradacích NEL a PAU ex-situ           
Zuzana Havlová, Pavel Bernáth       
Provozování zařízení na úpravu odpadů v praxi                  
Ladislav Gombos      
Studium interakcí zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu metodou kolonových experimentů na strukturně zachovalých horninách                       
Petr Štursa, Ondřej Uhlík, Veronika Kurzawová, Tomáš Macek, Martina Macková         
Identifikace rhizosférních bakterií podílejících se na degradaci PCB s využitím metody stable isotope probing
Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík         
Vliv in situ chemické oxidace (ISCO) na půdní mikroflóru
František Eichler       
Validace geochemického modelu rozpouštění stopových toxických chemických prvků
z horninotvorných minerálů a jejich migrace v křemenném pískovci          
 
PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ       
Stefano Covino, Kateřina Svobodová, Alessandro D'annibale, Monika Čvančarová, Maurizio Petruccioli, Federico Federici, Zdena Křesinová, Tomáš Cajthaml           
Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí hub v kontaminovaných matricích: vliv inokula a biodostupnosti polutantů                  
Zdena Křesinová, Kamila Cajthamlová, Kateřina Svobodová, Monika Moeder, Tomáš Cajthaml        
Biodegradace 17α-ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – screening a identifikace produktů rozkladu                       
Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml         
Srovnání ekotoxicity půd kontaminovaných PCB              
Katarína Dercová, Hana Dudášová, Lucia Lukáčová, Lívia Tóthová, Pavel Hucko, Katarína Šilhárová 
Charakterizácia dnových sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (pcb)
Vlasta Dudková, Kateřina Demnerová        
Mikrobiální reduktivní dehalogenace polychlorovaných bifenylů              
Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek    
Příprava transgenních lnů obsahujících kvasničný gen CUP pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů                   
Zuzana Honzajková, Marek Šír, Pavel Kocurek      
Laboratorní experimenty s membránovými procesy při úpravě vody                     
Anna Patschová, Katarína Chalupková        
Priorita riešenia enviromentálnych záťaží vo vzťahu k riešeniu opatrení v súlade s RSV  
Petr Hosnédl, Petra Otmarová, Jana Corbet, Pavel Hladík 
Inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst s výskytem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)   
Jitka Hrdinová, Vladimír Jirků, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk, Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová      
Produkce bioplynu z lignocelulos po biologické předúpravě aerobními celulolytickými mikroorganismy            
Pavel Kocurek, Marek Šír, Zuzana Honzajková      
Použití reverzní osmózy pro čištění skládkových výluhů                
Tereza Krulikovská, Olga Schreiberová, Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Petra Schejbalová, Jan Masák, Alena Čejková        
Vliv kultivačních podmínek na zastoupení mastných kyselin v obalových vrstvách degradérů aromatických sloučenin
Zdena Křesinová, Alena Filipová, Lenka Kožená, Tomáš Cajthaml          
Biodegradace polychlorovaných bifenylů pomocí ligninolytických hub v kontaminované půd
Veronika Kurzawová, Ondřej Uhlík, Martin Strohalm, Jan Lipov, Petr Štursa, Martina Macková          
Charakterizace a identifikace bakterií degradujících PCB v rhizosféře rostlin                  
Lucie Linhartová, Alena Filipová, Kateřina Svobodová, Tomáš Cajthaml 
Využití ligninolytických hub a jejich extracelulárních enzymů pro degradaci PCB           
Michaela Matěnová, Jan Sácký, Jan Borovička, Milan Gryndler, Tomáš Macek, Tomáš Ruml, Pavel Kotrba     
Akumulace, speciace a detoxikace stříbra v plodnicích vybraných hub                 
Lucie Musilová, Ondřej Uhlík, Martina Macková, Tomáš Macek  
Studium mikrobiální diverzity v kontaminované zemině s přídavkem přírodních látek     
Milan Muzikář, Alena Filipová, Zdena Křesinová, Tomáš Cajthaml          
Biodegradace polychlorovaných bifenylů a chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v tekutých médiích                      
Jitka Najmanová, Pavel Kotrba, Ondřej Zítka, René Kizek, Martina Macková, Tomáš Macek
Příprava transgenních rostlin pro remediaci těžkých kovů              
Martina Nováková, Martina Macková, Zuzana Antošová, Jitka Viktorová, Ladislava Trbolová, Michel Sylvestre, Tomáš Macek         
Charakteristika transgenních rostlin s bakteriálními geny BPHC a TODC1C2                 
Lucie Cádrová, Jaroslav Nosek        
Závislosti migračních vlastností železných nanočástic na povrchové modifikaci               
Jaroslav Nosek, J. Spiegl, Miroslav Černík  
Vliv elektrického pole na migraci železných nanočástic                  
Erich Pacola, Katarína Paluchová     
Informačný systém environmentálnych záťaží SR a jeho dobudovanie                 
Mirka Petránková, Milan Muzikář, Zdena Křesinová, Tomáš Cajthaml     
Biodegradace chlorbenzoových kyselin pomocí ligninolytických hub v kontaminované půdě
Martina Plačková, Kateřina Svobodová       
Sledování vlivu organického znečištění na produkci degradačních enzymů u ligninolytické houby Trametes versicolor                       
Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Tereza Krulikovská, Alena Čejková, Jan Masák     
Biodegradace fenolu populací bakterie Rhodococcus erythropolis
Dagmar Pospíšilová, Miriam Polová, Olga Schreiberová, Jan Masák, Alena Čejková, Tereza Březinová, Petra Hedbávná      
Adhezivní vlastnosti bakteriální populace degradující aromatické látky                            
Jan Rezek, Jan Doubský, Martina Macková, Tomáš Macek, Jan Tříska     
Metabolismus polychlorovaných bifenylů v rostlinných buňkách              
Veronika Rippelová, Eliška Pevná, Radek Ulman   
Vývoj softwaru pro modelování distribuce těkavých organických látek v horninovém prostředí             
Olga Schreiberová, Eva Marešová, Tereza Krulikovská, Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Jan Masák, Alena Čejková     
Adaptace buněčné stěny bakterie Rhodococcus erythropolis při degradaci fenolu           
Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk     
Vývoj komerčně dostupných remediačních biopreparátů určených k přímé aplikaci na difuzně kontaminované lokality                      
Kateřina Svobodová, Zdena Křesinová, Stefano Covino, Tomáš Cajthaml           
Biodegradace 17α- ethinylestradiolu pomocí ligninolytických hub – efekt polutantu na produkci enzymových aktivit hub                 
Marek Šír, Zuzana Honzajková, Pavel Kocurek      
Testy reverzní osmózy pro čištění průsakových vod z popílkovišť 
Radek Ulman, Eliška Pevná, Veronika Rippelová   
Modelování vlivu kontaminace nesaturované zóny na kvalitu vnitřního ovzduší  
Blanka Vrchotová, Milena Dražková, Martina Macková, Tomáš Macek   
Využití biologických systémů k odstranění chlorbenzoových kyselin                    
Jana Vrkoslavová, Kateřina Demnerová, Martina Macková, Jana Hajšlová, Petra Hrádková, Benedikt Polák, Jana Pulkrabová, Hana Stiborová          
Izolace mikroorganismů z odpadních kalů a sedimentů kontaminovaných polybromovanými difenylethery                
Tomáš Weidlich    
Odstraňování soli těžkých kovů s použitím přírodních a modifikovaných huminových kyselin