Sanační technologie XII

Sanační technologie XII
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000021
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry

Tištěný dokument. Datum vydání: 19.05.2009

ISBN: 978-80-86832-44-9

Počet stran: 304

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.
Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Obsah sborníku:

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 20.5.2009

Pavla Kačabová
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V ČR VÝVOJ OD VI/2008

Michaela Kváčová
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OBLAST PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

František Pánek
LOKALITY PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ NA ÚZEMÍ ČR PASPORTIZACE V ROCE 2008/2009

Jiří Čížek, Stanislav Fojtík, Jaroslav Žák
VÝSLEDKY PASPORTIZACE LOKALIT PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ V ČR

Jiří Tylčer, Lukáš Ženatý, Roman Pavlík, Zdenka Szurmanová, Jan Gruntorád
KLASIFIKACE PRIORIT KONTAMINOVANÝCH MÍST NOVÝ METODICKÝ POKYN MŽP

Jan Gruntorád
NOVÉ METODICKÉ POKYNY, PŘÍRUČKY APOD. V PROCESU ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Vlasta Jánová, Želmíra Greifová, Mária Vojtková
PRIORITIZÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SEKCE A 20.5.2009

Magdaléna Zimová, Ladislava Matějů
PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK V RÁMCI ZÁKONA O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ

Martina Siglová, Jiří Mikeš, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík
BIOREMEDIACE POLUTANTŮ ZE SKUPINY ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ VÝVOJ TECHNOLOGIE OD LABORATOŘE PO REÁLNOU APLIKACI

Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík
ÚSKALÍ A PROBLÉMY SPOJENÉ S APLIKACÍ BIODEGRADACE IN SITU JAKO SANAČNÍ TECHNOLOGIE PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Tomáš Lederer, Lucie Křiklavová, Libor Novák
PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S PRVNÍ APLIKACÍ MBBR TECHNOLOGIE V ČR PŘI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH A PODZEMNÍCH ODPADNÍCH VOD NA CHBČOV DRASLOVKA KOLÍN

Petra Lovecká, Pavlína Janů, Michaela Ježková, Iva Pacovská, Martina Macková, Kateřina Demnerová
PROBLEMATIKA HALOGENOVANÝCH PESTICIDŮ - TOXICITA A JEJICH MOŽNÁ DEGRADACE

Alena Orlíková
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ LAGUNY OSTRAMO, DOKONČENÍ LEGISLATIVNÍHO PROCESU ZÁMĚRUMartin Kubal, Martin Podhola, Tomáš Patočka
TECHNICKÉ MOŽNOSTI SANACE SKLÁDKY V POZĎÁTKÁCH

Petra Pacherová, Vladimír Bláha, Lucie Erbanová, Martin Novák, Tomáš Pačes, Lenka Rukavičková
VÝZKUM ŠÍŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ ZE SKLÁDKY TOXICKÉHO ODPADU POZĎÁTKY

Vladimír Kočí, Helena Burešová
UDRŽITELNÉ A REÁLNÉ SNIŽOVÁNÍ KONTAMINAČNÍ ZÁTĚŽE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (LCA A SANAČNÍ TECHNOLOGIE)

SEKCE B 20.5.2009

Jan Kašpar
BOR U SKUTČE UKONČENÍ SANAČNÍCH PRACÍ

Mirko Jašurek, Luboš Štancl, Ivo Sebera
ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PASIVNÍHO SANAČNÍHO ZÁSAHU V AREÁLU SPOLEČNOSTI DALKIA ČR, A. S. V OSTRAVĚ TŘEBOVICÍCH

Vít Matějů, Pavel Dusílek, Robin Kyclt, Petr Kvapil
SKRYTÝ POTENCIÁL PODPOROVANÉ ATENUACE

Břetislav Crha, Daniel Grůza
ZKUŠENOSTI ČIŽP SE SANACEMI ZNEČIŠTĚNÍ CLU

Jiří Marek
SANACE PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ CARBORUNDUM ELECTRITE A.S.

John Fairweather, Jaroslav Prokop
TECHNOLOGIE K ODSTRANĚNÍ ORGANOCHLOROVÝCH A JINÝCH KONTAMINANTŮ - EFEKT SANAČNÍHO ZÁSAHU PROJEKT DIOXINY SPOLANA NERATOVICE

Petr Kubizňák
LIKVIDACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V BÝVALÉM NEJVĚTŠÍM CUKROVARU STŘEDNÍ EVROPY-EASTERN SUGAR HROCHŮV TÝNEC

Petr Štursa, Ondřej Uhlík, Lucie Kochánková, Veronika Kurzawová, Tomáš Macek, Martina Macková
PŘEMĚNA XENOBIOTIK V KOŘENOVÝCH SYSTÉMECH ROSTLIN S VYUŽITÍM RHIZOSFÉRNÍCH MIKROORGANISMŮ

Petr Kozubek
13 LET S METODICKÝM POKYNEM MŽP „KRITÉRIA ZNEČIŠTĚNÍ ZEMINY A PODZEMNÍ VODY

Martina Nováková, Martina Macková, Zuzana Chrastilová, Jitka Viktorová, Ladislava Trbolová, Michel Sylvestre, Tomáš Macek
TRANSGENNÍ ROSTLINY S BAKTERIÁLNÍMI GENY DIOXYGENAS PRO ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIACE PCB A TOLUENU PŘÍPRAVA A STUDIUM

SEKCE A 21.5.2009

Jaroslav Hrabal
MOŽNOSTI POUŽITÍ REDUKTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VE SLABĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH

Miroslav Černík, Petr Kvapil
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM NANOFE PŘI SANACÍCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ PŘEHLEDOVÁ STUDIE

Jiří Mikeš, Petr Beneš, Martina Siglová, Miroslav Minařík
BIOLOGICKÉ HLEDISKO IN-SITU CHEMICKÉ OXIDACE

Martin Podhola, Martin Kubal, Tomáš Patočka, Marek Šír, Zuzana Honzajková,
Pavel Kocurek
POUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH SEPARAČNÍCH PROCESŮ PRO SANACI EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Jan Němeček, Lenka Wimmerová
POLOPROVOZNÍ ODZKOUŠENÍ METODY PODPOROVANÉ REDUKTIVNÍ DECHLORACE S VYUŽITÍM SYROVÁTKY JAKO FERMENTAČNÍHO SUBSTRÁTU

Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová
PILOTNÍ APLIKACE FENTONOVA ČINIDLA V PROSTŘEDÍ SE SMĚSNOU KONTAMINACÍ

Monika Stavělová, Jiřina Macháčková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík
KOLONOVÉ TESTY ISCO K INTENZIFIKACI AEROBNÍ BIODEGRADACE LETECKÉHO PETROLEJE

Andrea Hlavová, Ivan Landa
ZVLÁŠTNOSTI VYUŽITÍ KROUŽKOVCŮ PŘI SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO RIZIKA NA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍCH

SEKCE B 21.5.2009

Katarína Dercová, Pavel Hucko, Petra Lovecká, Hana Dudášová, Tomáš Lobpreis
EKOTOXICITA, GENOTOXICITA A BIOREMEDIÁCIA SEDIMENTOV KONTAMINOVANÝCH POLYCHLÓROVANÝMI BIFENYLMI (PCB)

Pavel Hucko, Katarína Dercová
KONTAMINÁCIA SEDIMENTOV LABORCA, STRÁŽSKEHO KANÁLA A ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVY PCB, MOŽNOSTI JEJ RIEŠENIA PROJEKT NESPAĽOVACÍCH TECHNOLÓGIÍ

Radomír Muzikář
NAKLÁDÁNÍ S VODAMI PŘI SANACI STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Jana Zlámalíková, Kateřina Demnerová, Martina Macková, Tomáš Macek, Jana Hajšlová, Petra Hrádková, Hana Stiborová
AKUMULACE HEXABROMCYKLODODEKANU V ROSTLINNÉ TKÁNI

František Eichler
PSEUDOFOSILIE, ZDROJ INSPIRACÍ PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ SANAČNÍCH PRACÍ

Vladimír Ekert, Ladislav Gombos, Václav Mužík
OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ CHEMICKOU TĚŽBOU URANU

Monika Stavělová, Jiřina Macháčková, Jakub Rídl, Jan Pačes
VYUŽITÍ METAGENOMIKY PŘI HODNOCENÍ SANACE CHLOROVANÝCH ETYLENŮ IN SITU - VÝSLEDKY PILOTNÍCH TESTŮ

Ivan Landa, Pavel Šimek
ZÁSADNÍ VÝZNAM MIGRAČNÍCH ZKOUŠEK PŘI PROJEKTOVÁNÍ SANAČNÍCH A MONITOROVACÍCH PRACÍ NA STARÝCH
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍCH

Jitka Najmanová, Pavel Kotrba, Tomáš Macek, Martina Macková
GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINY PRO REMEDIACI TĚŽKÝCH KOVŮ

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Vojtěch Vokál, Jiří Charvát, Jiří Mužák
POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE FUKOIDOVÝCH PÍSKOVCŮ REALIZACE A NUMERICKÁ SIMULACE VTLÁČECÍ ZKOUŠKY

Jaromír Helma, Katarína Paluchová, Mária Vojtková
REGIONÁLNE ŠTÚDIE HODNOTENIA DOPADOV ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VYBRANÉ KRAJE

Katarína Paluchová
DOBUDOVANIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Veronika Rippelová, Josef Janků
MODELOVÁNÍ SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA ORGANICKOU HMOTU A NA MINERÁLNÍ SLOŽKY V ZEMINÁCH

Jitka Hrdinová, Jana Látalová, Zuzana Mannlová, Vladimír Jirků, Olga Schreiberová, Tereza Krulikovská, Alena Čejková, Jan Masák
KOMPARATIVNÍ STUDIE DEGRADÉRŮ CELULOSY

Bronislava Lalinská, Tomáš Klimko, Jana Michňová, Peter Šottník
FE0 AKO VHODNÉ REAKTÍVNE MÉDIUM PRE SORPCIU POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV V PERMEABILNÝCH REAKTÍVNYCH BARIÉRACH (PRB)

Ľubica Janovová, Alena Luptáková, Alexandra Šimonovičová
VYUŽITIE AKUMULAČNEJ SCHOPNOSTI MIKROSKOPICKÝCH HÚB V PROCESE ZNIŽOVANIA OBSAHU CHEMICKÝCH PRVKOV Z RÔZNYCH BANSKÝCH VÔD

Miroslav Holubec, Katarína Slivková, Anna Tlučáková, Katarína Chalúpková
HODNOTENIA ZDROJOV ZNEČISTENIA VEĽKÝCH PRIEMYSELNÝCH LOKALÍT

Martina Siglová, Jiří Mikeš, Vlastimil Píštěk, Miroslav Minařík
TRH S BIOREMEDIAČNÍMI PRODUKTY

Jiří Mikeš, Miroslav Minařík, Martina Siglová, Vlastimil Píštěk
LIGNOCELULOSOVÉ ODPADY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ A ANAEROBNÍ DIGESCI

Blanka Vrchotová, Martina Macková, Tomáš Macek
METABOLIZACE CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN BIOLOGICKÝMI SYSTÉMY

Vlasta Dudková, Ladislava Trbolová, Stanislava Šolcová, Martina Macková, Kateřina Demnerová
STUDIUM DEGRADAČNÍCH ZMĚN PCB

Karel Špaček, Ivo Černý
KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VHODNÉ OPTIMALIZACE NÁVAZNOSTI GEOFYZIKÁLNÍHO A SANAČNĚ GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Michal Jankulár, Peter Šottník
ÚPRAVA KYSLÝCH BANSKÝCH VÔD Z LOŽISKA SMOLNÍK

Borislav Zdravkov, Jiří J. Čermák, Josef Janků
VLIV VLHKOSTI NA SORPCI PERCHLORETYLENU U RŮZNÝCH TYPŮ ZEMIN

Štěpánka Klímková
ŽELEZNÉ NANOČÁSTICE A JEJICH FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Hana Baarová, Jan Šembera
VYUŽITÍ PROGRAMU THE GEOCHEMIST´S WORKBENCH KE STUDIU NEUTRALIZAČNÍCH PROCESŮ V KYSELÝCH PODZEMNÍCH VODÁCH - ZHODNOCENÍ DÍLČÍCH VÝSLEDKŮ

Tomáš Pluhař, Štěpánka Klímková, Miroslav Černík
EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM SEDIMENTACE NANOČÁSTIC

Jaroslav Nosek, Štěpánka Klímková, Miroslav Černík
MĚŘENÍ VELIKOSTNÍ DISTRIBUCE MODIFIKOVANÉHO NANOŽELEZA

Dana Pelikánová, Jan Šembera
MODEL AGREGACE ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ZAHRNUJÍCÍ VLIV ELEKTROSTATICKÝCH SIL

Tomáš Lobpreis, Branislav Vrana, Katarína Dercová, Graham A. Mills, Richard Greenwood
POUŽITIE PASÍVNYCH VZORKOVAČOV CHEMCATCHER NA MONITOROVANIE KONTAMINANTOV VO VODNOM PROSTREDÍ

Miloslav Malík, David Voženílek
VÝHODY SPOJENÍ SANAČNÍCH A REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ NA PŘÍKLADU ROZVODNY DRAŽICE

Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE NA LOKALITĚ PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

Alena Rodová, Jana Kolesárová, Lenka Lacinová
SROVNÁVACÍ TESTY ODSTRAŇOVÁNÍ ANORGANICKÝCH A ORGANICKÝCH KONTAMINANTŮ POMOCÍ RŮZNÝCH TYPŮ NANOŽELEZA

PŘÍLOHA SBORNÍKU

David Topinka
METODICKÉ POKYNY A PŘÍRUČKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TÝKAJÍCÍ SE PROCESU ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY KONTAMINOVANÝCH MÍST V ČR