Sanační technologie X

Sanační technologie X
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000036
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry

Tištěný dokument Datum vydání: 22.05.2007

ISBN: 978-80-86832-26-5

Počet stran: 162

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.
Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Obsah sborníku:

Emil Rudolf
ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (NEŽÁDOUCÍCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ) V ROCE 2007
Zbyněk Vencelides, Petr Kohout, Pavel Bernáth, Jiří Číţek, Jaroslav Ţák
METODICKÝ POKYN MŽP „VZORKOVÁNÍ V SANAČNÍ GEOLOGII
Martina Siglová, Miroslav Minařík, Jiří Mikeš
OSUD NOVÝCH ENVIRONMENTÁLNÍCH POLUTANTŮ V EKOSYSTÉMU
Miroslav Černík, Štěpánka Klímková, Lenka Lacinová
POUŽITÍ NANOŽELEZA PRO NEUTRALIZACI KYSELÝCH ROZTOKŮ IN SITU
Bohumil Bartoníček
VYUŽITÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Katarína Dercová
TOXICITA, BIODEGRADÁCIA A REMEDIÁCIA PCB V KONTAMINOVANÝCH SEDIMENTOCH STRÁŽSKEHO KANÁLA A ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVY
Petr Vohnout
ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCE V ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI
Jiřina Macháčková
BIOTOOL - VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMNÉHO PROGRAMU ZAMĚŘENÉHO NA VÝVOJ BIOLOGICKÝCH METOD PRO DETEKCI ZNEČIŠTĚNÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ A MONITORING PRŮBĚHU BIOLOGICKÉ DEKONTAMINACE
Jiří Číţek, Zbyněk Vencelides, Jaroslav Ţák
VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU CORONA
Vít Matějů
ZKUŠENOSTI ZE SANACÍ VE ŠVÉDSKU A NIZOZEMÍ
Ondřej Urban, Marie Hradílková, Tomáš Hubálek, Petra Ţáčková,
Hana Čermáková, Jan Vaněk, Maja Simov, Aleksandra Stankovič
SANACE A REVITALIZACE VELKÉHO BAČKI KANÁLU VE MĚSTĚ VRBAS, SRBSKO
Jakub Kanta, Tomáš Ondrůšek, Otakar Herberk
ŘEŠENÍ HAVARIJNÍ SITUACE NELEGÁLNÍCH SKLADŮ CHEMICKÝCH LÁTEK A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Vlasta Jánová, Katarína Paluchová, Jaroslav Schwarz
SYSTEMATICKÁ IDENTIFIKÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ SR
Vladimír Beneš a kol.
PILOTNÍ EXPERIMENT IMOBILIZACE KONTAMINANTŮ NA LOŽISKU STRÁŽ
Petr Kvapil, Lenka Lacinová, Lucie Křiklavová, Štěpánka Klímková
DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŽITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KONTAMINACE PODZEMNÍCH VOD
Patrik Kabátník
NOVÉ POZNATKY Z MONITORINGU REAKTIVNÍCH BRAN
Ţelmíra Greifová, Miroslav Minařík, Jiří Mikeš, Markéta Sotolářová,
Martina Siglová
BIOREMEDIÁCIA ALIFATICKÝCH CHLÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV (TCE, DCE) PILOTNÁ ŠTÚDIA TECHNOLÓGIE EPS-ClU V AREÁLI ČESKEJ ZBROJOVKY, A.S. UHERSKÝ BROD
Libor Bubík, Jan Trtílek
POSTUPNÉ SNIŽOVÁNÍ OBSAHU NH4 + V PODZEMNÍCH VODÁCH KOKSOVEN
Kateřina Kykalová, Vladimír Dvořák, Vojtěch Řezníček, Jan Severa, Jiří Fryč
SROVNÁVACÍ METODY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK ZE ZNEČIŠTĚNÝCH POVRCHŮ
Karel Zídek, Ivan Landa, Ladislav Pokorný, Pavel Šefl
ZOBECNĚNÍ ZKUŠENOSTÍ Z INKAPSULACE SKLÁDKY PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ ČAPKOVY DOMKY
Martina Müllerová, Marek Šváb, Štěpán Hovorka, Pavel Sedlák, Tereza Nováková
HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ KOMERČNĚ DOSTUPNÝCH TENZIDŮ Z HLEDISKA JEJICH VYUŽITÍ V DEKONTAMINAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH
Katarína Beranová, Lucie Kochánková, Tomáš Macek, Martina Macková
VYUŽITÍ RHIZOREMEDIACE PRO ODSTRANĚNÍ PCB Z DLOUHODOBĚ
KONTAMINOVANÉ ZEMINY SE ZAMĚŘENÍM NA MIKROBIÁLNÍ DIVERSITU
Tomáš Cajthaml
ODHAD BIODOSTUPNOSTI PAU V PŮDĚ A PREDIKCE VÝSLEDKU BIOREMEDIACE
Dagmar Feifičová, Alena Čejková
REAKCE BAKTERIÁLNÍ POPULACE NA STRESOVÉ PODMÍNKY OVLIVNĚNÁ PŘÍTOMNOSTÍ HUMINOVÉ KYSELINY
David Ides, Markéta Sotolářová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk
VLIV AIR SPARGINGU A PROMÝVÁNÍ SURFAKTANTEM NA UVOLŇOVÁNÍ VOLNÉ FÁZE RU Z HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
V AREÁLU AKZO NOBEL COATINGS CZ, A.S. (DŘÍVE BALAKOM, A.S.), OPAVA - KOMÁROV
Veronika Kremláčková, Michal Turek, Jan Páca Jr, Jan Páca, Marie Stiborová
ENZYMOVÉ SYSTÉMY BAKTERIE COMAMONAS TESTOSTERONI PARTICIPUJÍCÍ NA PRVÉ FÁZI BIODEGRADACE FENOLU
Veronika Kučerová, Martin Šefara, Petra Najmanová, Boris Zdravkov, Jiří J. Čermák, Josef Janků
ANALÝZA TZV. NEPORUŠENÝCH REÁLNÝCH VZORKŮ PRO ZPŘESNĚNÍ ATMOGEOCHEMICKÝCH MĚŘENÍ
Petra Lovecká, Jana Zlámalíková, Lucie Kochánková, Martina Macková,
Kateřina Demnerová
POUŽITÍ RŮZNÝCH BIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ PŘI HODNOCENÍ EKOTOXICITY PCB A PRODUKTŮ JEJICH ODBOURÁVÁNÍ BAKTERIEMI A ROSTLINAMI
Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík
ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K ELIMINACI TOXICKÝCH IONTŮ KOVŮ Z PROSTŘEDÍ
Miroslav Minařík, Martina Siglová, Jiří Mikeš
JAKÝ JE VÝZNAM MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘE PŘI NÁVRHU A REALIZACI SANAČNÍCH PRACÍ
Martina Nováková, Martina Macková, Michel Sylvestre, Jitka Prokešová,
Tomáš Macek
PŘÍPRAVA GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN S GENEM BAKTERIÁLNÍ DIOXYGENASY PRO FYTOREMEDIACI TOLUENU A JINÝCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ
Eva Pojerová, Tomáš Cajthaml
BIODEGRADACE ENDOKRINNĚ DISRUPTIVNÍCH LÁTEK POMOCÍ LIGNINOLYTICKÝCH HUB PLEUROTUS OSTREATUS A IRPEX LACTEUS
Gabriela Polakovičová, Vít Ficbauer, Dagmar Rychlíková
MODELOVÁNÍ ROZPTYLU KONTAMINANTU V PODZEMNÍCH VODÁCH HAVARIJNÍ A DLOUHODOBÝ ÚNIK
Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková
VÝSLEDKY SANACE ZEMIN A PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH LETECKÝM PETROLEJEM V PROSTORU BÝVALÉHO VOJENSKÉHO LETIŠTĚ HRADČANY
Jaroslava Ledererová, Ivana Chromková, Ţaneta Průdková, Jaroslava Tichá
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MATERIÁLŮ Z HALD VE STAVEBNICTVÍ
Ljuba Stehlíčková, Josef Kozler
VYUŽITÍ HUMINOVÝCH LÁTEK PŘI BIOLOGICKÉM ČIŠTĚNÍ FENOLOVÝCH VOD
Lenka Wimmerová, Jan Němeček, Radim Ţebrák
IN-SITU PODPOROVANÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE S VYUŽITÍM VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY
Lenka Vilímková, Veronika Kremláčková, Jan Páca, Marie Stiborová
IZOLACE, PURIFIKACE A CHARAKTERIZACE NADPH-DEPENDENTNÍ FENOLHYDROXYLASY KVASINKY CANDIDA TROPICALIS
PARTICIPUJÍCÍ NA PRVNÍ FÁZI BIODEGRADACE FENOLU
Miluše Vošahlíková, Milan Muzikář, Tomáš Cajthaml, Jindřich Karban,
Jarmila Pazlarová
BIODEGRADACE MTBE POMOCÍ PŮDNÍCH IZOLÁTŮ
Jana Zábranská, Dana Pokorná, Jitka Malá
ANAEROBNÍ ROZKLAD PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK
Jana Zlámalíková, Hana Stiborová, Kateřina Demnerová,
Martina Macková, Jana Hajšlová, Jana Pulkrabová
BIOREMEDIACE PBDE POMOCÍ KONSORCIÍ MIKROORGANISMŮ Z KALŮ ČOV A SEDIMENTŮ Z ČESKÝCH ŘEK A MONITORING JEJICH EKOTOXICITY
Petra Ţáčková, Jakub Kanta
EXPERTNÍ MISE EVROPSKÉ KOMISE A ČR V OBLASTI BIODEGRADACE ASISTENCE PŘI ŘEŠENÍ ROPNÉ HAVÁRIE U OSTROVA GUIMARAS, FILIPÍNY
Vojtěch Řezníček, Vladimír Dvořák, Kateřina Kykalová, Jan Severa, Jan Mareček, Jiří Fryč
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NOVOU METODOU DEKONTAMINACE ROPNÝCH LÁTEK