Sanační technologie IX

Sanační technologie IX
100 Kč s DPH
90,9 Kč bez DPH
Dostupnost:
skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně v Chrudimi:
ihned
Přepravní společností:
pondělí 27. února
Kód0000039
VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Záruka24 měsíců
PopisTechnické parametry

Datum vydání: 24.05.2006
ISBN: 80-86832-20-1
Počet stran: 200

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna – 80 Kč v ČR a 120 Kč na Slovensko.

Prosíme o úhradu bankovních poplatků spojených se zahraniční platbou.

 

VýrobceVodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Obsah sborníku:

Emil Rudolf
LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (STARÝCH
EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ) V ROCE 2006

Vlasta Jánová
PRIPRAVOVANÁ LEGISLATÍVA PRE PROBLEMATIKU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Ivan Holoubek, Pavel Čupr, Karel Bláha
NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH

Břetislav Crha, Daniel Grůza, Marcela Götzingerová
ZKUŠENOSTI ČIŽP S NĚKTERÝMI LOKALITAMI SE STAROU EKOLOGICKOU ZÁTĚŽÍ V PŮSOBNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU V OSTRAVĚ

Ivan Holoubek, Jana Klánová, Pavel Čupr, Ondřej Mikeš, Jiří Kohoutek
STUDIUM DISTRIBUCE PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ
V AREÁLU SPOLANY NERATOVICE A.S

Jiří Náhlík
ODSTRAŇOVÁNÍ SEZ VE SPOLANĚ A.S. NERATOVICE

John Fairweather, Patrick Crain, Jaroslav Prokop
PROJEKT DIOXINY SPOLANA AKTUALIZACE STAVU PROJEKTU
THE SPOLANA DIOXIN PROJECT AN UPDATE ON THE PROJECT STATUS

Jindřich Řičica
SOUHRN ZKUŠENOSTÍ S PRB - CONSOIL 2005

Nikola Matic, Martin Růžička
POUŽITÍ TECHNOLOGIE STABILIZACE A SOLIDIFIKACE PŘI SANAČNÍCH PRACÍCH

Želmíra Greifová, Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová
AERÓBNA BIODEGRADÁCIA TCE A DCE NOVÉ POZNATKY

Martin Podhola, Martin Kubal, Tomáš Patočka, Tomáš Kutal
POLOPROVOZNÍ ZKOUŠKY REVERZNÍ OSMÓZY PRO SANACI KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD

Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová, Želmíra Greifová, Vlastimil Píštěk
ZKUŠENOSTI PŘI SANACI BŘEHU BÍLINY BIOREMEDACÍ IN SITU V RÁMCI OSEZ CHEMOPETROL A.S.

Petr Kozubek, Jan Kuklík
EU PROJEKT SEDBARCAH PROCESY PROBÍHAJÍCÍ V SEDIMENTECH
PŘI INFILTRACI ZNEČIŠTĚNÍ CLU DO POVRCHOVÉ VODY

Vít Matějů
INTEGROVANÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE

Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková
APLIKACE AIR SPARGINGU PŘI SANACI BÝVALÉHO VOJENSKÉHO LETIŠTĚ HRADČANY
Jiří Slouka, Ondřej Smělý, Luděk Pašek
ZKUŠENOSTI S NĚKTERÝMI NETRADIČNÍMI SANAČNÍMI TECHNOLOGIEMI (BIOSLURPING, CHEMICKÁ OXIDACE IN SITU, REVERZNÍ OSMÓZA

Miroslav Černík, Petr Kvapil, Jaroslav Nosek
VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍ V SANAČNÍ PRAXI

Petr Kvapil, Miroslav Černík, Jiří Škára, Radovan Masiar
VYUŽITÍ NANOČÁSTIC ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA PRO DEKONTAMINACI PODZEMNÍ VODY ZNEČIŠTĚNÉ CHLOROVANÝMI UHLOVODÍKY -
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LABORATORNÍCH TESTŮ A DVOU TERÉNNÍCH ZKOUŠEK

Ondřej Stískal, Lenka Veselá, Tomáš Dvořáček, Alena Rodová
PILOTNÍ ZKOUŠKY ISCO NA LOKALITĚ KARA TRUTNOV

Michal Balatka
NALEZENÍ EFEKTIVNÍHO ZPŮSOBU ČIŠTĚNÍ VRSTEV S NÍZKOU PROPUSTNOSTÍ

Jan Jurák, Monika Stavělová
VÝSLEDKY PILOTNÍHO TESTU SANACE ZEMIN KONTAMINOVANÝCH ZBYTKY KOVOVÝCH STŘEL METODOU GRAVITAČNÍ SEPARACE

Pavel Machek, Jiřina Macháčková, Monika Stavělová
REDUKTIVNÍ DECHLORACE A JEJÍ APLIKACE V PRAXI

Ivo Hlásenský, Ondřej Urban
PRŮZKUM A SANACE ROPNÝCH LAGUN: PRAKTICKÁ ZKUŠENOST Z LOKALIT V RUSKU A RUMUNSKU

Jan Němeček
POLOPROVOZNÍ OVĚŘENÍ METODY IN-SITU CHEMICKÉ REDUKCE
PRO SANACI PODZEMNÍCH VOD KONTAMINOVANÝCH ŠESTIMOCNÝM CHRÓMEM

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ
Jan Páca Jr, Michal Turek, Jan Páca, Marie Stiborová
NADPH-DEPENDENTNÍ FENOLHYDROXYLASA BAKTERIE COMAMONAS TESTOSTERONI ZODPOVĚDNÁ ZA PRVNÍ KROK AEROBNÍ DEGRADACE FENOLU

Jan Páca Jr, Veronika Kremláčková, Martin Halecký, Jan Páca, Marie Stiborová
IZOLACE A CHARAKTERIZACE CYTOSOLÁRNÍ NADPH-DEPENDENTNÍ FENOLHYDROXYLASY KVASINKY CANDIDA TROPICALIS ZODPOVĚDNÉ
ZA HYDROXYLACI FENOLU

František Kaštánek, Ywetta Maléterová, Jiří Rott
REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE ALIFATICKÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ
A POLYHALOGENOVANÝCH AROMATICKÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK BIMETALICKÝM SYSTÉMEM KOVOVÉHO PALADIA A ŽELEZA

Michal Miosga, Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová, Želmíra Greifová
VYUŽITÍ BIOODPADŮ V ANAEROBNÍCH FERMENTORECH

Markéta Sotolářová, Miroslav Minařík, Želmíra Greifová, Vlastimil Píštěk
KVALITATIVNÍ ZMĚNY KONTAMINANTU V PRŮBĚHU
AKTIVNÍ BIOREMEDIACE

Michaela Hillermannová
MOŽNOSTI VYUŽITÍ VODNÍCH ROSTLIN VE FYTOREMEDIAČNÍCH POSTUPECH

Jan Páca Jr, Michal Turek, Veronika Kremláčková, Martin Halecký, Jan Páca,
Marie Stiborová
STUDIUM OXIDACE FENOLU MIKROORGANISMY A JEJICH ENZYMOVÝMI SYSTÉMY

Martina Solenská, Martin Murín
MOŽNOSTI HODNOTENIA A REDUKCIE TOXICITY ODPADOVÝCH VÔD

Veronika Sochorová, Josef Kozler
VLIV HUMINOVÝCH LÁTEK NA BIODEGRADACI POLYCYKLICKÝCH
AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ

Tereza Kořínková, Petra Najmanová, Josef Janků
NÁVRH METODY STANOVENÍ UHLOVODÍKŮ V ZEMINÁCH METODOU GC S NÁPLŇOVOU KOLONOU

Katarína Dercová, Zuzana Sejáková, Marianna Skokanová, Gabriela Barančíková,
Jarmila Makovníková
POTENCIÁLNE VYUŽITIE ORGANO-MINERÁLNEHO KOMPLEXU (OMK)
A HUMÍNOVÝCH KYSELÍN PRE BIOREMEDIÁCIU KONTAMINOVANÝCH PÔD

Lukáš Vodnárek
VYUŽITÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH GEOPROSTOROVÝCH DAT PŘI POSOUZENÍ NEBEZPEČNOSTI EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ POMOCÍ GIS

Monika Stavělová, Maria Brennerová, Martin Weiser, Kamila Muzikantová
BIODEGRADACE ZEMINY KONTAMINOVANÉ LETECKÝM PETROLEJEM POMOCÍ TERMOFILNĚ AEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU ČOV PILOTNÍ TEST

Monika Stavělová, Jan Váňa
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍCH TESTŮ PŘI POUŽITÍ FENTONOVY REAKCE NA LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CLU A LETECKÝM PETROLEJEM

Jan Hillermann, Jaroslav Reif, Jan Průša, Aleš Liška, Jan Pejřil
TECHNOLOGIE DEKONTAMINACE ZEMIN ZNEČIŠTĚNÝCH RTUTÍ

Petr Beneš, Martin Podhola, Martin Kubal, Petra Nyplová
POLOPROVOZNÍ ZKOUŠKY ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU Z KONTAMINOVANÝCH VOD NA LOKALITĚ CHEMOPETROL A.S.

Jaroslava Ledererová, Karin Schwarzerová, Ivana Chromková, Pavlína Veselá
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽÍVÁNÍ
JAKO DRUHOTNÉ SUROVINY VE STAVEBNICTVÍ A JINÝCH OBORECH

Jaroslav Nosek, Miroslav Černík, Petr Kvapil
METODIKA HODNOCENÍ ÚČINNOSTI A POUŽITELNOSTI NANO FE Z LABORATORNÍCH ZKOUŠEK