Úpravna vody Dobronice

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Obec Dobronice u Bechyně

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Cena díla bez DPH:

1.961.900 Kč

Bližší informace najdete v našem referenčním listu zde.