Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Český Rudolec, okr. Jindřichův Hradec

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

Obec Český Rudolec

Doba realizace:

9/2015 - 12/2015

Cena díla bez DPH:

1 449 967,00 Kč

Forma realizace:

Generální dodavatel

Kontaktní osoba:

Tomáš Bartoš
Mobil: 602 108 618

Popis zakázky:

Jedná se o úpravy stávajícího objektu armaturní komory vodojemu a zhotovení její nadstavby a provedení venkovních trubních rozvodů. Z hlediska dodávky technologie se jedná o osazení zařízení snižující obsah radonu a dodávka dalších technologických prvků potřebných k dopravování surové vody na technologie a její úpravy na vodu pitnou. Součástí prací bylo i zhotovení kompletní elektroinstalace automatického chodu objektu úpravny vody včetně hromosvodu.

 

Připojené fotogalerie