Velký Osek – ČD

Realizace: rok 1997

Kontaminanty

NEL, BTEX

Kontaktní osoba

mobil

Ing. Jan Kašpar

602 128 869