Technický dozor při realizaci zakázky „Analýza rizik – ochrana podzemních vod Plzeň – Libušín“

Realizace: rok 2011

Objednatel:

Plzeňský kraj

Termín realizace:

Březen až listopad 2011

Kontaminanty:

ClU, C10-C40

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799