Technický dozor při realizaci zakázky „Analýza rizik – ochrana podzemních vod Libušín“

Realizace: roky 2011 - 2012

Kontaminanty

ClU, ropné látky

Kontaktní osoba

Mobil

Ing. Dagmar Bartošová

602 111 799