Revitalizace a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník - supervizní činnost

Realizace: roky 2014 - 2016

Zadavatel:

Ministerstvo financí ČR

Cena za dílo bez DPH:

837 000 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799

Ing, Michal Kořínek
Mobil: 606 751 390

Revitalizace a sanace území spočívala ve výstavbě dopravního terminálu Hranečník, který umožňuje přestupy z příměstských a meziměstských autobusů na městskou tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Součástí stavby bylo vybudování vozovek, tramvajových tratí, krytých nástupišť, parkoviště a nutných přeložek a zabezpečení inženýrských sítí.