Provádění supervizních prací nad „Činností dle dílčího projektu sanace lokalit SO22 a SO29 – Čpavkárna v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.“

Realizace: probíhá od roku 2016

Objednatel:

Ministerstvo financí

Termín realizace:

Probíhá od srpna 2016

Kontaminanty:

C10-C40, NEL, PAU, benzen

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Bartošová
Mobil: 602 111 799