Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemních vod v areálu letecké základny LZ Čáslav

Realizace: roky 2014 - 2018

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Doba realizace:

2014 - 2018

Kontaminanty:

ropné látky

Celkové náklady bez DPH:

2 775 012 Kč

Kontaktní osoba:

Viktor Lajk
Mobil: 725 514 741