Sanační práce v areálu OCZ Vrchlabí a.s.

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

ALFA SYSTEM s.r.o.

Kontaminanty:

CLU

Celkové náklady bez DPH:

1 343 030,00 Kč

Forma realizace:

subdodavatel sanačních prací saturované zóny

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Šíma
Mobil: 725 404 151