Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s.p.

Realizace: probíhá od roku 2018

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s.p.

Realizace – 2018 – doposud probíhá

Objednatel:

PK Drive s.r.o.

Kontakt:

Ing. Dagmar Bartošová
mobil: 602 111 799

Kontaminanty:

ClU, těžké kovy (Cr, Cr6+, Cd, Pb)

Forma realizace:

vedoucí účastník sdružení „Společnost VZE-AQT“
(sdružení dodavatelů Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a AQUATEST a.s.)

Cena dle SOD (bez DPH):

 109 808 360,00 Kč

 

Vznik staré ekologické zátěže souvisí s historickým dlouhodobým provozem galvanovny. Plošný rozsah kontaminace koresponduje s historickým využitím technologických procesů (chromovna, eloxovna, zinkovna, lakovna, odmašťovna).

Sanační zásah spočívá v odstranění zdroje kontaminace, tedy demolici celého objektu galvanovny, selektivní sanační odtěžbu nadlimitně kontaminovaných zemin v podloží a nejbližším okolí objektu. Odstranění vytříděných odpadů bylo realizováno v souladu s platnou legislativou. Podlimitně kontaminovaná zemina a stavební materiál odpovídající požadavkům na hutnění násypu byl použity k zpětnému zásypu. Pro demolici podzemních konstrukcí galvanovny a provedení sanační odtěžby zemin byly stěny sanační jámy zabezpečeny pažením.

Sanace nesaturované zóny horninového prostředí pod úrovní umožňující sanační odtěžbu bude realizována metodou ventingu.

Sanace saturované zóny horninového prostředí bude realizována metodou sanačního čerpání, dekontaminace a zasakování dekontaminované vody a následně aplikací částic nanoželeza do ohnisek kontaminace a provozu geochemické bariéry.

Prostor po demolované hale bude zasypán a urovnán.

Připojené fotogalerie