Sanace ohniska kontaminace v bývalém areálu KAD Vrchlabí

Realizace: rok 2014

Zadavatel:

AGILE spol. s r.o.

Kontaminanty:

C10-C40, BTEX

Celkové náklady bez DPH:

2 238 528,00 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Šíma
Mobil: 725 404 151