Sanace ISOLIT Jablonné nad Orlicí

Realizace: roky 2014 - 2016

Zadavatel:

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Kontaminanty:

PCB, ropné látky, ClU

Celkové náklady bez DPH:

12,3 mil. Kč

Forma realizace:

Subdodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994