Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Realizace: roky 2018 - 2022

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Kontaminanty:

ropné látky (NEL, BTEX)

Celkové náklady bez DPH:

49 883 425,28 Kč

Forma realizace:

1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí účastník sdružení

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Kontakt:

Mgr. Hana Jambrichová - hlavní řešitel
mobil: 727 803 247