Sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín

Realizace: roky 2014 - 2015

Zadavatel:

Vladimír Beneš, Malšice

Kontaminanty:

ClU, PAU, C10 – C40

Celkové náklady bez DPH:

102 036 019,08 Kč bez DPH

Forma realizace:

Vedoucí účastník sdružení "Sdružení ZACH Temelín - sanace" (sdružení dodavatelů Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., .A.S.A. spol. s r.o., QUAIL spol s r.o. a DEKONTA a.s.

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kubizňák
Mobil: 602 121 308

Předmětem zakázky byla sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín. V současné době je areál pronajímán k využití skladových ploch. Realizace spočívala v odstranění ohnisek kontaminace ClU, PAU, C10 – C40 v nesaturované zóně jako zdroje znečištění podzemních a povrchových vod, resp. snížení kontaminantů v nesaturované zóně horninového prostředí pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření a dále ke snížení kontaminace podzemních vod v ohnisku znečištění pod úroveň cílových parametrů nápravných opatření.

Dalšími činnostmi na realizaci zakázky byly mimo jiné:

  • projekční a přípravné práce
  • sanační práce, včetně řízení a vyhodnocení prací
  • průzkumné práce a vrtné práce
  • nakládání s nebezpečnými odpady
  • laboratorní práce
  • ověření a aplikace inovativních sanačních metod
  • demoliční práce
  • stavební práce a zemní práce

Připojené fotogalerie