Postsanační monitoring jakosti podzemních a povrchových vod po ukončení provozu ochranné hydraulické bariéry na podzemních vodách (bývalý s. p. Transporta Chrudim)

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Město Chrudim

Cena za dílo bez DPH:

331 250 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Jiří Unčovský
Mobil: 602 492 566

Součástí zakázky byl mj. hydrogeologický monitoring na více než 30 vrtech, odběry vzorků a laboratorní práce.