Odstranění staré ekologické zátěže – Veolia Energie ČR, a.s

Realizace: probíhá od roku 2014

Zadavatel:

Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.)

Kontaminanty:

Ropné látky

Celkové náklady bez DPH:

5 580 798,00 Kč
Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavla Filipská
Mobil: 606 063 250

Zájmová lokalita se nachází v Ostravě v místní části Třebovice ve Slezsku, na pravém břehu řeky Opavy, v areálu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v dílčí části elektrárny Třebovice v prostoru mezi chladicími věžemi, skládkou uhlí, bývalým stáčištěm lehkých topných olejů a řekou Opavou.

Zájmová lokalita je kontaminována ropnými látkami s výskytem volné fáze.

Cílem sanačních prací je monitoring vývoje fáze LNAPL na vrtech umístěných v prostoru a na okrajích kontaminačního mraku. Současně s měřením mocnosti fáze LNAPL je také měřena úroveň hladiny podzemní vody. V rámci monitoringu jsou odebírány vzorky pro analýzy rozpuštěných forem uhlovodíků C10-C40. Tyto vzorky jsou odebírány na 6 monitorovacích vrtech, 5 čerpacích vrtech a na výstupu ze sanační technologie.