Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality Arnoltice - sanace ekologické zátěže

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

Liberecký kraj

Kontaminanty:

nelegální odpady

Celkové náklady bez DPH:

6 064 975,86 Kč

Forma realizace:

hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Šíma
Mobil: 725 404 151

 

Připojené fotogalerie