Ochranné sanační čerpání III. etapy v areálu čerpací stanice BENZINA, s.r.o., lokalita Pardubice-Chrudimská

Realizace: probíhá od roku 2016

Zadavatel:

RMT VZ a.s., Praha

Kontaminanty:

Ropné látky, BTEX

Celkové náklady bez DPH:

0,7 mil. Kč bez DPH/1 rok

Forma realizace:

Subdodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994