Demolice objektu bývalé ČS PHM v k. ú. Kšice

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Plzeňský kraj

Cena díla bez DPH:

162 085 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Likvidace nadzemních objektů, vyzdvižení a likvidace podzemní nádrže a technologií, odtěžení a likvidace znečištěných zemin a následná úprava terénu.