ČSAD Invest a.s. – Sanace na lokalitě ČS PHM v provozovně ČSAD Hradiště u Chebu

Realizace: roky 2014 - 2016

Zadavatel:

ČSAD Invest, a.s. Vsetín
(nyní Z Group a.s.)

Kontaminanty:

C10-C40, NEL,
volná fáze organických látek

Celkové náklady bez DPH

2 562 630 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Vančura
Mobil: 602 460 994

Sanační práce spočívaly v demolici stavebních objektů s následnou separací a odstraněním odpadů (2100 t), likvidaci zemin, sanaci jimané podzemní vody na dekontaminační stanici a rekultivaci sanovaného území. Demolice podzemních konstrukcí proběhla s použitím paženého výkopu ve vzdálenosti 5 m od frekventované dopravní komunikace.