Zavlažování Smetanových sadů v Prostějově pomocí studny

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Statutární město Prostějov

Cena za dílo bez DPH:

430 405,50 Kč

Zakázka spočívala ve vyvrtání studny a jejím napojení na stávající retenční nádrž.