Vrtaná studna v obci Nebužely

Realizace: roky 2015 - 2016

Objednatel:

Obec Nebužely

Cena za dílo bez DPH:

275 356 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Marián Petrák, PhD.
Mobil: 725 427 662

 

Předmětem zakázky bylo provedení vrtané studny (nového vrtu) HV-4 vrtným průměrem 273/254 mm. Hloubka vrtu je 120 m. Vrtaná studna je vybavena PVC výstrojí o průměru 125 mm, s atestem pro pitnou vodu. Úvod vrtané studny byl vystrojen plastovou šachtou s plastovou zákrytovou deskou, bylo osazeno ponorné čerpadlo, elektroinstalace a vodovodní přípojka do vrtu. Dále byly realizovány výkopové práce pro vedení elektropřípojky a zapojení nové přípojky na sloup elektrického vedení. Součástí zakázky byly i instalační práce na osazení vodovodní přípojky pro nové odběrné místo. Pro ověření vydatnosti nové studny byla realizována ověřovací čerpací zkouška. Průzkumné práce byly zhodnoceny závěrečnou zprávou.