Rozšíření areálu Ball Aerocan CZ s.r.o. Velim - jímací vrty HVe-4b, HVe-5, HVe-6, Hve-7 -hydrogeologický průzkum

Realizace: roky 2015 - 2016

Objednatel:

Ball Aerocan CZ s.r.o.

Cena za dílo bez DPH:

412 135 Kč

Vybudování průzkumných hydrogeologických vrtů HVe-4b, HVe-5, HVe-6, Hve-7 včetně výstroje a zaplášťových úprav hloubky 37 m, vrtný průměr 273/254 mm, výstroj PVC 160/6 mm. Vybudování pozorovacího vrtu pro sledování vlivu čerpání podzemních vod na okolní zdroje (hloubka 30 m, vrtný průměr 219/203 mm, výstroj PVC 110/2,7 mm).

V rámci zakázky byly realizovány mj. tyto činnosti:

  • vybudování dočasných staveništních komunikací
  • vrtné práce - 5 ks vrtů, celkem 178 bm, 38,5 jádrově
  • skupinová čerpací zkouška na 4 vrtech (21 dní)
  • odběry vzorků podzemní vody z dynamické hladiny
  • laboratroní analýzy podzemní vody - základní chemický rozbor
  • geodetické zaměření vrtu