Průzkumný hydrogeologický vrt 2017 (Merboltice)

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Obec Merboltice

Cena za dílo bez DPH:

184 962 Kč

Předmětem zakázky bylo provedení průzkumného hydrogeologického vrtu pro ověření možnosti získání podzemní vody pro hromadné zásobování obce Merboltice. Vrt byl prováděn vrtným průměrem 273/254, s PVC výstrojí 160 mm. Byla provedena čerpací zkouška a stoupací zkouška, dále odběry vzorků vod, jejich laboratorní rozbory a vypracována závěrečná zpráva. Konečná hloubka vrtu je 51 m.