Hydrogeologický průzkum za účelem zajištěni nových zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod (Malenice)

Realizace: roky 2014 - 2015

Objednatel:

Obec Malenice

Cena díla bez DPH:

1 223 500 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Lucie Potočárová
Mobil: 602 141 037

Předmětem zakázky bylo provedení průzkumných hydrogeologických vrtů HV-3, HV-4, HV-5 a kopané sondy KS-1. Vrty byly prováděny vrtným průměrem 273/254, s PVC výstrojí 160 mm. Dále byla provedeny dlouhodobá čerpací zkouška a stoupací zkouška na všech objektech, odběry vzorků vod a jejich laboratorní rozbory, geodetické zaměření objektů a byla vypracována závěrečná zpráva. Konečná hloubka vrtu HV-3 je 75  m, vrtu HV-4 79 m, HV-5 68 m a kopané sondy 3 m.