Hydrogeologický průzkum - provedení vrtů ST-7 a ST-8 za účelem posílení zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod (Struhařov)

Realizace: roky 2014 - 2015

Objednatel:

Obec Struhařov

Cena za dílo bez DPH:

699 100 Kč

Kontaktní osoba:

Mgr. Marián Petrák, PhD.
Mobil: 725 427 662

Předmětem zakázky byly dva průzkumné hydrogeologické vrty (vrtný průměr 273/254, s PVC výstrojí 160 mm). Konečná hloubka vrtů byla u vrtu ST-7 70,2 m, u vrtu ST-8 71,2 m. V rámci zakázky byly provedeny dlouhodobá čerpací zkouška, stoupací zkouška, odběry vzorků vod a jejich laboratorní rozbory, geodetické zaměření vrtu a byla zpracována závěrečná zpráva. Vrty byly v aktivních částech vystrojeny pVC zárubnicí s perforováním a obsypány kamenivem/kačírkem frakce 4/8 mm.